Vitali Denikin, Magister Iuris, Tartu Ülikool
töökogemus tippadvokaadibüroos 5 aastas, enda büroos veel 5 aastat.

Online Jurist
Teie personaalne jurist
Kas Teil on vaja kiiremas korras ja minimaalsete kuludega saada õigusnõu? Online Jurist on kümne aastase töökogemusega Teie personaalne jurist, kes nõustab Teid, vajadusel koostab hagiavalduse kohtusse ja selle esitamiseks ei pea Teie isegi arvuti tagant lahkuma. Hagiavalduste koostamine on võimalik ka automatiseeritud süsteemi kaudu - täitke vaid ettenähtud lahtrid ning hagiavaldus ja juhised selle esitamiseks kohtusse edastatakse Teie e-posti aadressile. Hagiavalduste projektid on koostatud advokaadi poolt ja on kasutusel alates 2013. aastast igapäevases töös, klientide esindamisel kohtutes. Käesoleva projekti eesmärgiks on pakkuda õigusabi veebi või telefoni vahendusel, ning koostada klientidele enam nõutavad menetlusdokumendid (hagiavaldused), avaldused ja muud lepingud, mis vastavad kogenud advokaadi töö kvaliteedile.
Juristi Online konsultatsiooni maksumus on 30 eurot. Selle korraldamiseks tasuge Õiguskaitse OÜ pangakontole nr EE461010220265154228 summa 30 eurot selgitusega Tasu online konsultatsiooni eest. Seejärel võtke meiega ühendust telefonil 6557545, Skype’i teel või e-postiga info@kodanikuportaal.ee. Kui soovite konsultatsiooni Viber’i vahendusel, siis numbriks on 58002575. Konsultatsiooni osutab kogenud jurist 10 aastase töökogemusega.

Hagiavaldus elatise nõudes

8 90
  • ühe hagiavalduse genereerimine edasiulatuva elatise
  • nõudes seadusega sätestatud minimaalmääras
  • juhend hagiavalduse kohtusse esitamiseks
  • arve teenuste eest
  • Soovi korral kogenud juristi konsultatsioon 15 minuti ulatuses

Abielu lahutamise hagiavaldus

8 90
  • ühe hagiavalduse genereerimine abielu lahutamise nõudes
  • juhend hagiavalduse kohtusse esitamiseks
  • arve teenuste eest
  • Soovi korral kogenud juristi konsultatsioon 15 minuti ulatuses

Rohkem informatsiooni käesolevast projektist?

Meie valmistasime Teie jaoks ette videoesitluse. Vaadake seda ja hinnake Robotjuristi võimalusi ning sobivust just Teile.

KODANIKUPORTAAL on loodud õigusala spetsialistide poolt.

Kõik hagiavaldused ja juhised on koostatud oma ala kogenud spetsialistide poolt.