Palun sisestage kõik dokumendi koostamiseks vajalikud andmed allolevatesse lahtritesse väga tähelepanelikult, kontrollige sisestatud andmete õigusust enne hagiavalduse genereerimist. NB! On oluline, et elatise kohtuasjas on hagejaks laps. Hagiavaldus võimaldab Teil nõuda elatist alates hagi kohtusse esitamise kuupäevast

Hageja andmed (NB! Lapse andmed)


Hageja seaduslik esindaja (näiteks ema või isa)


Kostja andmed (lapsevanem, kes ei maksa elatist)


Hageja

Hageja seaduslik esindajaKinnitan, et olen põhjalikult tutvunud ja nõustun Kasutustingimustega ja annan nõusoleku andmete töötlemiseks. Annan nõusoleku, et genereeritud dokumendid (arve, juhend ja hagiavaldus) laaditakse minu arvutisse ja saadetakse hageja lahtris märgitud e-posti aadressile pärast teenuse eest tasumist.