Palun sisestage kõik dokumendi koostamiseks vajalikud andmed allolevatesse lahtritesse väga tähelepanelikult, kontrollige sisestatud andmete õigusust enne hagiavalduse genereerimist.

Hageja andmed


Kostja andmed
Hageja palub abielu lahutada ilma leppimiseks lisaaega määramata, kuna poolte leppimine ei ole võimalik ning abielulised suhted on ammu lõppenud. Iga abikaasa on läinud oma eluga edasi.


Abielu lahutamine kohtuvälises korras ei ole õnnestunud, kostja ei ole nõus abielu lahutamisega

Kinnitan, et olen põhjalikult tutvunud ja nõustun Kasutustingimustega ja annan nõusoleku andmete töötlemiseks. Annan nõusoleku, et genereeritud dokumendid (arve, juhend ja hagiavaldus) laaditakse minu arvutisse ja saadetakse hageja lahtris märgitud e-posti aadressile pärast teenuse eest tasumist.