1. Õiguskaitse OÜ töötleb kliendi järgnevaid isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress ning ka andmed, mida klient sisestab hagiavalduste ja lepingute loomiseks (edaspidi ka Isikuandmed) üksnes kliendi jaoks dokumendi koostamise eesmärgil ning kliendile arve väljastamiseks, samuti kliendi e-postile arve, hagiavalduse (või lepingu) ja juhendi edastamiseks. Kui klient sisestab elatise nõude esitamisel pangakonto numbri, siis töödeldakse ka antud informatsiooni suuri ohutusabinõud rakendades. Ostu sooritamisega klient annab selleks oma nõusoleku.
 2. Kasutajal on igal hetkel võimalik tutvuda tema suhtes kogutud isikuandmetega.
 3. Kasutaja Isikuandmete vastutav töötleja on Õiguskaitse OÜ, aadress: tartu mnt 53, tallinn, registrikood: 14320240 .
 4. Õiguskaitse OÜ töötleb Isikuandmeid üksnes www.kodanikuportaal.ee veebilehe ja teenuse osutamise kvaliteedi parandamiseks ning kliendile informatsiooni edastamiseks, arvete väljastamiseks kliendile.
 5. Õiguskaitse OÜ ei võta kohustuseks kliendi Isikuandmeid säilitada.
 6. Kliendil on õigus nõusolek Isikuandmete töötlemiseks alati tagasi võtta, nõuda isikuandmete kustutamist, võttes ühendust aadressil info@kodanikuportaal.ee või telefoni teel 655 7545, esitades allkirjastatud või digiallkirjastatud avalduse.
 7. Kasutades meie veebisaiti, olete lugenud ja aktsepteerinud neid põhimõtteid ja tingimusi. Me jätame endale õiguse muuta privaatsuseeskirjade üldtingimusi, teavitades kõiki enne ostu sooritamist, kuid me teeme kõik endast oleneva, et hoida meie privaatsuspoliitikat kättesaadavana. Enne ostu sooritamist on Teile võimalik tutvuda hetkel kehtivate ostu ja privaatsustingimustega.
 8. NB! Kuna tegemist on teenusega, mida luuakse spetsiaalselt arvutiprogrammi kasutades, ei ole Teil õigust pärast ostu sooritamist sellest taganeda. VÕS § 47 lg 3 p 13 sätestab, et VÕS § 49 lõikes 1 sätestatud taganemisõigust ei kohaldata lepingule:mille esemeks on sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal, kui selle edastamine on alanud tarbija eelneval sõnaselgel nõusolekul, ning tarbija kinnitab asjaolu, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse.
 9. Ostu sooritamisega tarbija kinnitab, et kaotab seeläbi oma taganemisõiguse.
 10. Õiguskaitse OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Õiguskaitse OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
 11. Klient on teadlik ja annab nõusoleku, et teenust pakutakse ja andmeid töödeldakse kliendi nõusolekul ja hoitakse Õiguskaitse OÜ ja/või temale teenuseid pakkuva isiku serveris. Klient annab Õiguskaitse OÜ-le selleks kõik vajalikud nõusolekud ja load, muuhulgas luba töödelda isikuandmeid põhimõttel nagu seda tehakse Õigukaitse OÜ õigusbüroos. Õiguskaitse OÜ puhul on tegemist vastutava töötlejaga.
 12. Õiguskaitse OÜ tagab, et ei avalda kliendi poolt esitatud andmeid ega isiklike andmeid kolmandate isikutele (välja arvatud teenusepakkujad) ja ei võimalda oma agentidele, nõustajate, töötajate ja töövõtjate ligipääsu.
 13. Klient annab nõusoleku ja kinnitab teadmist et Õiguskaitse OÜ kasutab maksete töötlemiseks kolmandat poolt (Maksekeskus AS, kes on volitatud töötleja) ja nõustub oma makseid puudutavaid andmete avaldamisega nimetatud kolmandale poolele. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ostu on võimalik sooritada üksnes valuutas EURO.