Hagiavaldus elatise nõudes

8 90
  • ühe hagiavalduse genereerimine edasiulatuva elatise
  • nõudes seadusega sätestatud minimaalmääras
  • juhend hagiavalduse kohtusse esitamiseks
  • arve teenuste eest
  • Soovi korral kogenud juristi konsultatsioon 15 minuti ulatuses

Abielu lahutamise hagiavaldus

8 90
  • ühe hagiavalduse genereerimine abielu lahutamise nõudes
  • juhend hagiavalduse kohtusse esitamiseks
  • arve teenuste eest
  • Soovi korral kogenud juristi konsultatsioon 15 minuti ulatuses