1. Õiguskaitse OÜ vastutab kliendile müüdavate kaupade või teenuste lepingutingimuste rikkumise eest.
 2. Kliendil on õigus ühendust võtta Õiguskaitse OÜ-ga kaupade või teenuste defektide korral, esitades asjakohase ostudokumendi või tehingu ostuarve koopia. Kaupade või teenuste rikkumine lepingu tingimustega tuleb teavitada Õiguskaitse OÜ-d e-posti teel info@kodanikuportaal.ee või helistada 655 7545 numbrile hiljemalt kahe kuu jooksul pärast kauba mittevastavuse või teenused. Kui ostja ei esita pretensiooni kauba/teenuse nõuetele mittevastavust käesolevas punktis sätestatud aja jooksul, vabastatakse Õiguskaitse OÜ vastutusest kaupade või teenuste rikkumise eest.
 3. Õiguskaitse OÜ ei vastuta Kliendi süül ega kliendi poolt ebaõigete sisestamise tõttu kaupade või teenuste defektide tõttu.
 4. Toote või teenuse mittevastavuse või puuduste korral võtke palun ühendust info@kodanikuportaal.ee, esitades pretensiooni, milles on märgitud:
  1. Nimi ja kontaktandmed.
  2. kaebuse esitamise kuupäev.
  3. kauba või teenuse kättesaamise kuupäev, arve number.
  4. kaupade või teenuste puudumine.
 5. Kõik kaebused vaadatakse läbi ja kliendiga võetakse ühendust nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 14 tööpäeva jooksul pärast kaebuse saamist.
 6. Kliendi ja Õiguskaitse OÜ vahel tekkinud vaidlused üritatakse esmalt lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe saavutamata jätmise korral lahendatakse vaidlus Tarbijavaidluste komisjonis või maakohtus. Kui asi ei vasta lepingutingimustele, võib ostja nõuda müüjalt asja parandamist või asendamist. Kliendil on õigus nõuda Õiguskaitse OÜ-lt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist, kauba eest raha tagastamist, kui Õiguskaitse OÜ-lt ei ole võimalik kaupa/teenust parandada või asendada või kui kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub.
 7. Avalduse vaidluse lahendamiseks Tarbijavaidluste komisjonis saab esitada tarbija, kui Õiguskaitse OÜ on keeldunud tarbija nõuet rahuldamast või tarbija ei ole nõus kaupleja pakutud lahendusega:Tarbijakaitseamet, Pronksi 12, 10117 Tallinn, tel. 6201 707E-post: avaldus@komisjon.ee. Veebileht http://tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon. Vaidluste kohtuvälise menetlusreeglitega saab tutvuda aadressil https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/ametist/komisjoni-otsus-ja-selle-taitmine. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.
 8. Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele nr 524/2013 tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta on internetipõhiseks vaidluste lahendamise platvormiks ODR- platvorm, veebilehel https://ec.europa.eu/consumers/odr. Nimetatud platvorm on mõeldud eelkõige piiriüleste vaidluste lahendamiseks.